fogning - stockholm & Eskilstuna

Kvalitet  Service  Erfarenhet

Vi utför alla sorters fogning 

Fakta om fog

Fogning är en teknik som används för att förse byggnader med en extra skyddsnivå mot yttre faktorer som brand och vatten. Vid brandtätning är fogning en viktig del av processen eftersom det är en effektiv metod för att hindra rök och brandgaser från att spridas mellan olika delar av byggnaden.

 

Men fogning är inte bara en viktig del av brandtätning, det är också en viktig teknik som används för att skydda byggnader mot fukt och vatten. Fukt och vatten kan orsaka allvarliga skador på byggnader och kan leda till mögel- och rötskador om de inte behandlas på rätt sätt. Fogning används för att täta kritiska områden i våtutrymmen för att hindra vatten från att tränga in i byggnaden.

 

Fogmassa som används vid fogning

 

Det finns olika typer av fogmassor som används för att skydda byggnader. Vi använder oss av en MS-baserad fogmassa. Dessa fogar är elastiska och kan röra sig med byggnadens rörelse utan att spricka.

 

Det finns flera skäl till att man fogar. Det kan vara tätningar mot ljud, vibrationer och vatten. En annan faktor är av estetiska skäl där man mjukfogar exempelvis socklar och lister. Säg att man tröttnat på den vita mjukfogen i badrummet som har gulnat och är full av svarta prickar som inte går bort vilka metoder du än tar till. Då är det något som vi enkelt snyggar till genom att skära bort den gamla och lägger om en ny.

Vi tipsar gärna om färgval för att förhindra att samma problem uppstår igen. Men den viktigaste av dom alla är kanske den energimässiga påverkan som en fogning innebär. 

Fogning skyddar byggnader mot yttre faktorer

 

Vi fogar allt från fönstertätningar, ljudtätningar, fasadfogning och synliga fogar, som t.ex. bänkskivor, socklar/lister, badrum och radiatorgenomföringar. Oavsett fogning eftersträvar vi alltid högsta möjliga funktion och kvalitet. Vi anlitas för fogarbeten i Stockholm och hela Mälardalen med Örebro inräknat.